EU Food Security Hub

EU Food Security HUB

EU Food Security HUB. Fer front a la inseguretat alimentària promovent ecosistemes alimentaris i agrícoles sostenibles i socialment inclusius.

EU Food Security HUB

EU Food Security HUB. Fer front a la inseguretat alimentària promovent ecosistemes alimentaris i agrícoles sostenibles i socialment inclusius.

@eufoodsecurityhub/

Segueix-nos!

ENTITATS SÒCIES

ABD – Coordinadora del projecte (Espanya)

L’Associació de Benestar i Desenvolupament ABD és una ONG, designada com a servei públic pel govern amb l’objectiu de protegir els drets de les persones.

ACRA (Itàlia)

ACRA és una organització no governamental, secular i independent fundada a Milà el 1968 i compromesa durant més de cinquanta anys amb la lluita contra la pobresa i la desigualtat.

IASIS (Grècia)

IASIS és una organització sense ànim de lucre fundada el 2005 amb l’objectiu de promoure la salut mental mitjançant el suport psicosocial i l’atenció de salut mental comunitaria basada en els principis de la psiquiatria social i la rehabilitació psicosocial.

LAND (Itàlia)

LAND Impresa sociale s.r.l. és una empresa social fundada el desembre de 2021, amb l’objectiu de desenvolupar una agricultura innovadora i sostenible i implementar projectes nacionals i internacionals centrats en la protecció mediambiental i la transició ecològica.

URGENCI (França)

URGENCI és la xarxa internacional de diferents associacions regionals i locals basades en la solidaritat per a l’agroecologia (LSPAs, en anglès), de les quals l’Agricultura Comunitària (CSA, en anglès) és la iteració més coneguda.

EQU (Espanya)

Estratègies de Qualitat Urbana (EQU) és un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament d’instruments i metodologies al servei de la governança, com la definició d’estratègies i la planificació col·laborativa,.

RESULTATS

INTELLECTUAL OUTPUT 1

Marc de Competències per a itineraris professionals d’ocupacions “verdes”

Link a l’informe

CONTACTE