EU Food Security Hub

puntos cortos

ENTITATS SÒCIES

puntos cortos

L’Associació de Benestar i Desenvolupament ABD és una ONG, designada com a servei públic pel govern amb l’objectiu de protegir els drets de les persones, així com respondre als processos que generen situacions d’exclusió social.

ABD va néixer en la dècada de 1980, quan un grup de persones professionals i voluntàries es van unir per fer front a l’augment del consum de drogues i la SIDA.

Avui, l’acció social d’ABD és transversal, abordant situacions com la dependència física i cognitiva, la manca de recursos bàsics, la violència de gènere, l’abús infantil, l’atenció a persones grans, els problemes de migració, la discriminació basada en el gènere o l’origen ètnic, entre d’altres.

ABD desenvolupa més de 137 programes nacionals i internacionals, atenent a més de 156.882 persones anualment.

ACRA és una organització no governamental, secular i independent fundada a Milà el 1968 i compromesa durant més de cinquanta anys amb la lluita contra la pobresa i la desigualtat.

ACRA treballa juntament amb les comunitats i organitzacions locals d’Àfrica i Amèrica Llatina per garantir el dret d’accés a l’alimentació, l’aigua, l’educació, l’energia; per protegir el medi ambient; i per donar suport al creixement inclusiu i sostenible, millorant el talent local i promovent la igualtat de gènere.

A Europa i Itàlia, ACRA promou una cultura de diàleg i integració, intercanvi intercultural i solidaritat; projectes per combatre la violència de gènere i lluitar contra el canvi climàtic. Organitza activitats d’educació en ciutadania global per a escoles i joves i treballa per promoure pràctiques agrícoles i de consum sostenibles.

IASIS és una organització sense ànim de lucre fundada el 2005 amb l’objectiu de promoure la salut mental mitjançant el suport psicosocial i l’atenció de salut mental comunitaria basada en els principis de la psiquiatria social i la rehabilitació psicosocial. Per a IASIS els drets humans estan en el centre i treballen activament per a eliminar l’exclusió social, així com per a crear igualtat d’oportunitats per a tothom. En diferents contextos, IASIS ofereix serveis a joves que han comès algun delicte, persones sense llar, dones que han patit algun tipus de violència, persones migrants i refugiades, persones LGBTQI+, joves i personal professional dels sectors humanitari i educatiu. Més de 500.000 persones han sigut beneficiàries d’IASIS fins al moment.

IASIS ha participat en diversos projectes de la UE que han donat lloc al desenvolupament d’eines educatives innovadores, col·laborant amb universitats, ajuntaments, altres ONG i institucions de tot el món.

LAND Impresa sociale s.r.l. és una empresa social fundada el desembre de 2021, amb l’objectiu de desenvolupar una agricultura innovadora i sostenible i implementar projectes nacionals i internacionals centrats en la protecció mediambiental i la transició ecològica.

LAND és un actor internacional estratègic i innovador en els camps de la transició ecològica, l’educació, l’agricultura, la recerca i l’energia; té l’objectiu de ser pioner en els camps de la recerca mediambiental, l’energia sostenible i els projectes socials que donen suport a la creació de comunitats que respectin el paisatge i el medi ambient.

LAND té a la seva disposició una granja situada a Terrasini, província de Palerm, que albergarà un centre de treball agroalimentari, amb un espai de treball verd i intel·ligent per al personal i un ampli espai a l’aire lliure per a l’agricultura innovadora i per a activitats educatives i culturals tant amb les persones beneficiàries com amb la comunitat. LAND tindrà a la seva disposició un sistema únic de cultiu i producció d’energia basat en les tècniques agrovoltaiques més modernes i sostenibles.

URGENCI és la xarxa internacional de diferents associacions regionals i locals basades en la solidaritat per a l’agroecologia (LSPAs, en anglès), de les quals l’Agricultura Comunitària (CSA, en anglès) és la iteració més coneguda. Com a moviment social, Réseau International URGENCI reuneix ciutadania, petits productors d’aliments, consumidors, activistes i investigadors que representen les iniciatives i les xarxes d’associacions locals basades en la solidaritat per a l’agroecologia en més de 40 països. El principal objectiu de URGENCI és desenvolupar una xarxa transnacional d’associacions regionals i locals entre productors i consumidors. L’educació, en termes generals, és l’activitat fundacional de la xarxa: compartir experiències i materials educatius és una prioritat màxima per ajudar els grups locals a millorar les seves pràctiques i construir una sòlida comunitat paneuropea i global. La força de URGENCI es troba en la seva experiència interna en l’intercanvi de coneixements i la transmissió en el context de l’educació i els programes de formació per a adults Gran part del seu treball connecta persones i xarxes a través de les fronteres perquè puguin aprendre els uns dels altres a través del desenvolupament i l’intercanvi d’eines pràctiques.

Estratègies de Qualitat Urbana (EQU) és un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament d’instruments i metodologies al servei de la governança, com la definició d’estratègies i la planificació col·laborativa, la gestió de projectes de xarxa, la revitalització de processos de participació ciutadana, la prevenció de conflictes públics i l’articulació del consens i la promoció de la governança relacional.

EQU dóna suport a les administracions per trobar respostes viables a les noves necessitats de la gestió pública i per millorar la qualitat i competitivitat dels territoris a través de la cooperació i coproducció de polítiques públiques.