EU Food Security Hub

puntos cortos

EL PROJECTE

puntos cortos

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Donar suport a la creació d’ocupacions “verdes” amb perspectiva de futur en l’ecosistema de la seguretat alimentària sostenible, augmentant al mateix temps les oportunitats d’inclusió laboral

 • Promoure el disseny i testeig d’un programa comú de recerca i formació innovador dirigit a iniciatives que treballin amb persones en risc d’exclusió social en el sector de la seguretat alimentària i l’agricultura sostenibles

 • Impulsar el desenvolupament dels professionals i les organitzacions de formació, promovent al mateix temps l’accés de les persones amb baixa qualificació a una formació de qualitat en competències sostenibles dins d’un marc intercultural, no discriminatori i inclusiu

 • Compartir bones pràctiques i resultats de projectes, especialment l’Informe de Recomanacions pràctiques destinat a administracions locals

ACTIVITATS PRINCIPALS

 • Enquesta participativa sobre bones pràctiques seleccionades per a definir itineraris professionals específics d’ocupació “verda” orientats al futur

 • Trobada internacional entre professionals i entitats del sector per a compartir coneixements i experiències a Milà

 • Disseny i avaluació dels materials de formació transversal: Programa transversal de formació sobre seguretat alimentaria, un curs obert en línia (MOOC, en anglès) i el manual

 • 5 Tallers europeus d’intercanvi i aprenentatge al Prat de Llobregat, Palermo, Aubagne, Piacenza i Atenes

 • Informe de Recomanacions destinat a les administracions per a fer front a la inseguretat alimentària

 • Activitats de divulgació per a conscienciar i difondre els resultats del projecte

 • Trobada internacional amb 100 assistents al Prat de Llobregat (Barcelona)

IMPACTE I RESULTATS

 • Trobada internacional d’intercanvi de coneixements i experiències a Milà amb 24 professionals

 • Informe sobre el marc de competències i els itineraris professionals per a contribuir en la creació de llocs de treball “verds” en els ecosistemes de seguretat alimentàri

 • Materials de formació transversal (programa de formació, MOOC i manual) avaluats per 85 professionals i difosos entre organitzacions i grups d’interès

 • 5 tallers europeus d’intercanvi i aprenentatge entre professionals en els quals es formarà a 85 professionals d’altres organitzacions i països socis

 • Informe de recomanacions per a ajudar els governs locals a abordar el procés d’implantar o donar suport a un nou enfocament contra la inseguretat alimentària

 • Trobades nacionals d’incidència política per a aconseguir i comprometre a 30 grups d’interès.

 • Campanya de Sensibilització, Difusió i Sostenibilitat arribant a 6.000 ciutadans de la UE

 • Conferencia europea i esdeveniment de networking amb 100 convidats internacionals